«Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλον «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.

Μέλη του «Ολυμπιακού» δύναται να εγγραφώσιν, πολίται αδιακρίτως εθνικότητος ή φύλου, χρηστοί εμπνεόμενοι από τας υγιείς περί σωματικής αγωγής αρχάς.»

Τα παραπάνω αποτελούν τις πρώτες φράσεις των δύο πρώτων άρθρων του καταστατικού του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτων, ο ΟΣΦΠ βρίσκεται από την ίδρυσή του, «εκ φύσεως» δηλαδή, απέναντι στις ιδεολογίες που βασίζονται σε διακρίσεις βάσει φυλής ή φύλλου. Επίσης, ως Σύνδεσμος Φιλάθλων, βρίσκεται απέναντι και στις ιδεολογίες που είναι ασύμβατες με τον αθλητισμό και τις αξίες αυτού.

Φορώντας την ερυθρόλευκη – την ίδια που τίμησε ο Νίκος Γόδας όταν εκτελούνταν, την ίδια για την οποία πανηγύριζε ο Παύλος Φύσσας λίγο πριν δολοφονηθεί – ο Στηβ Γιατζόγλου έκανε τους μεγαλύτερους σε ηλικία Ολυμπιακούς να δακρύσουμε από περηφάνια και ενέπνευσε τους μικρότερους από εμάς να γίνουμε Ολυμπιακοί.

Γιατζόγλου

Με τις πράξεις και τα λόγια του τις τελευταίες μέρες όμως, έπαυσε αυτή την περηφάνια μονομιάς, και πλέον μόνο θλίψη υπάρχει για το πάλαι ποτέ λιοντάρι που επέλεξε να συνταχθεί με τους ανθρωποφάγους λύκους. Για εμάς, με αυτόν τον τρόπο έθεσε εαυτόν εκτός αθλητισμού, διότι έδειξε πως δεν σέβεται τις αξίες που ο ίδιος πρέσβευε με την φανέλα του Ολυμπιακού. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο έβγαλε την ερυθρόλευκη με τον στεφανωμένο έφηβο στο στήθος, που συμβολίζει το Ολυμπιακό ιδεώδες, επιλέγοντας στη θέση αυτής την κατάμαυρη της βίας, των διακρίσεων και του τυφλού μίσους, θέτοντας έτσι εαυτόν εκτός του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς.

Μέλη του redhoops.gr